ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (Huai Hong Khrai Royal Development Study Center)


237 หมู่ 4 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์ 053 38 9228 - 9 ต่อ 102 ประชาสัมพันธ์ โทรสาร 053 38 9228 - 9 ต่อ 0